Nykirken – kulturkirken —- Etter 31 august 2023 er vi ikke lengre på Minde Gamle NRK-bygget.

Prisliste bruk av lokaler

Her kommer prisliste for bruk av lokalene våre:

Vi har følgende rom tilgjengelige:

  1. Store Lungegaarden – prøve, møte og konsertsal.
  2. Lille Lungegaarden – prøve og møtesal. (Kan brukes til mindre konserter)
  3. Trumpet – Auditorium, 21 sitteplasser i amfi med mulighet for inntil 40 personer.
  4. Clarinet – Øvings og møterom
  5. Piccolo – Øvingsrom
  6. Euphonium – Øvingsrom
  7. Saxophone – Øvingsrom

Disse kan leies enkeltvis eller i kombinasjoner.

Helgeseminarer med ett av de store rommene kombinert med øvingsrom til gruppeprøver er mulig.

Enkeltmøter på dag eller kveldstid kan leies for alle rom.

Fast leie av et rom en fast dag i uken pr semester.

Konserter Store og Lille Lungegaarden.

De fleste rommene er lydtette overfor hverandre.

De store salene kan leies med eller uten slagverk. Opplys om ønske ved bestilling.