EVENTARENA, konsertlokaler, møtelokaler, konferanser, selskaper. Øvingslokaler, for korps, kor, orkestre. Møtelokaler for bedrifter, lag og foreninger. Idrettsarrangementer mm. Alle typer lokaler. Kan huse fra 1 og opp til 500 personer Sentralt på Minde. Adresse: Kanalveien 90, 5068 Bergen

Kontakt oss

Lungegaarden Kulturarena AS

Besøksdadresse: Kanalveien 90, 5068 Bergen.

Dette er de tidligere lokalene til NRK- på Minde

E-post: post@kulturarenabergen.no

Morten Vik-Johnsen, telefon: 97 59 42 34

Fakturaadresse: Harald Sæverudsveg 96c, 5237 Rådal